Δρ. Γεώργιος Φλώρος
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ;
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεία
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο για την περίοδο 2011-14

Επιστημονικός συνεργάτης της Β' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ

Τακτικό μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Κυβερνο-ψυχολογίας, εκπαίδευσης και Αποκατάστασης (International Association of CyberPsychology, Training, and Rehabilitation)

Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας για τη μελέτη των θεραπευτικών παρεμβάσεων διαμέσω του διαδικτύου (Ιnternational Society for Research on Internet Interventions).


 Μέλος της επιτροπής κρίσεων των περιοδικών

 • Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment
 • Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking
 • Psychiatry Research
 • Journal of Gambling Studies
 • Journal of Child Psychology and Psychiatry
 • PLOS ONE
 • Psychological Reports
 • Child and Adolescent Mental Health
 • Stress and Health
 • Psychiatria Danubina
 • Psychiatry and Clinical Neurosciences
 • Social Science Computer Review

 

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης «Νέες Μορφές Παιδικής και Εφηβικής Κακοποίησης: Δυνατότητες αντιμετώπισης και πρόληψης» Αθήνα, 16-18/5/2011

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘E-life 2011 - Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου’, Θεσσαλονίκη, 1-3/4/2011  

Προήδρευσε της θεματικής τράπεζας με θέμα "New approaches and trends in rehabilitation" στα πλαίσια των εργασιών του CYBER 17 - 17th Annual CyberPsychology & cyberTherapy conference, 25-28/09/2012, Brussels, Belgium

Προήδρευσε της θεματικής τράπεζας με θέμα ‘Ηλεκτρονικός εκφοβισμός-συγκριτικά δεδομένα Ευρώπης’ στα πλαίσια των εργασιών του 2ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου E-life 2011- Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου, Θεσσαλονίκη, 1-3/4/2011

Προήδρευσε της κεντρικής ομιλίας με θέμα ‘Understanding Internet Addiction and the new digital drug’ στα πλαίσια των εργασιών του 2ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου E-life 2011- Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου, Θεσσαλονίκη, 1-3/4/2011

Συντονιστής της Στρογγυλής Τράπεζας με τίτλο 'Η επίπτωση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη ζωή των ηλικιωμένων – προβλήματα και ευκαιρίες', 7ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 16-20/2/2011

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του διαδικτύου’, Λάρισα, 27-29/11/2009

Προήδρευσε των προφορικών παρουσιάσεων με θέμα ‘Διαδικτυακά Παιχνίδια’ στα πλαίσια των εργασιών του 1ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του διαδικτύου’, Λάρισα, 27-29/11/2009

Συμμετοχή στις εργασίες του  4ου  Επιστημονικού Συνεδρίου  της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. 13-16 Μαΐου 2007
 

Βραβείο συνεδρίου Brain and Behaviour 2005 για την παρουσίαση υπό μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης του θέματος: Body shape-self esteem: relationships with sex and body mass index (Tsiga E, Kandylis D, Iacovides A, Floros G, Kaprinis S, Kaprinis G.)

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ;ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΙΑΤΡΕΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ