Δρ. Γεώργιος Φλώρος
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο για την περίοδο 2015-19

Επιμελητής Β' Ψυχίατρος της Β' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ

Τακτικό μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Κυβερνο-ψυχολογίας, εκπαίδευσης και Αποκατάστασης (International Association of CyberPsychology, Training, and Rehabilitation)

Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας για τη μελέτη των θεραπευτικών παρεμβάσεων διαμέσω του διαδικτύου (Ιnternational Society for Research on Internet Interventions).

 Μέλος της επιτροπής κρίσεων των περιοδικών

 • Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment
 • Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking
 • Psychiatry Research
 • Journal of Gambling Studies
 • Journal of Child Psychology and Psychiatry
 • PLOS ONE
 • Psychological Reports
 • Child and Adolescent Mental Health
 • Stress and Health
 • Psychiatria Danubina
 • Psychiatry and Clinical Neurosciences
 • Social Science Computer Review

 
Α. Συμμετοχή σε Οργάνωση Συνεδρίων

1.    Συμμετοχή στις εργασίες του  4ου  Επιστημονικού Συνεδρίου  της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. 13-16 Μαΐου 2007

2.    Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του διαδικτύου’, Λάρισα, 27-29/11/2009

3.    Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘E-life 2011 - Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου’, Θεσσαλονίκη, 1-3/4/2011

4.    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης «Νέες Μορφές Παιδικής και Εφηβικής Κακοποίησης: Δυνατότητες αντιμετώπισης και πρόληψης» Αθήνα, 16-18/5/2011

5.    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων Ελλάδος "Η Λογική της Σύγχρονης Ψυχιατρικής", 17-19/02/2012, Αθήνα

6.    Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου "elife 2013 - πρόληψη και αντιμετώπιση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κίνδυνου", Αθήνα, 1-3/11/2013

7.    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου  ‘CYBER19’ (19th Annual Cybertherapy, Cyberpsychology and Social Networking Conference) το οποίο διεξήχθη στις Η.Π.Α, Washington, D.C. 17-19 Ιουνίου 2014

8.    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου  ‘CYPSY20’ (20th Annual Cybertherapy, Cyberpsychology and Social Networking Conference) το οποίο διεξήχθη στις Η.Π.Α, University of California, San Diego in La Jolla, California, 29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2015

9.    Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘"elife 2015" Αθήνα, 06/11 - 07/11/2015

10.    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου  ‘CYPSY21’ (21st Annual Cybertherapy, Cyberpsychology and Social Networking Conference) το οποίο διεξήχθη στην Ιρλανδία, Dun Laoghaire Institute of Art, Design & Technology, 27-29 Ιουνίου 2016

11.    Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘elife 2016’, Λίμνη Πλαστήρα, 23-26/6/2016

12.    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου  ‘CYPSY22’ (22nd Annual Cybertherapy, Cyberpsychology and Social Networking Conference) το οποίο διεξάγεται στη Μ.Βρεττανία, Institute of Psychology, University of Wolverhampton 26-28 Ιουνίου 2017


Β. Προεδρεία θεματικών τραπεζών επιστημονικών εκδηλώσεων

1.    Προήδρευσα των προφορικών παρουσιάσεων με θέμα ‘Διαδικτυακά Παιχνίδια’ στα πλαίσια των εργασιών του 1ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του διαδικτύου’, Λάρισα, 27-29/11/2009

2.    Συντονιστής της Θεματικής Τράπεζας με τίτλο 'Η επίπτωση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη ζωή των ηλικιωμένων – προβλήματα και ευκαιρίες', 7ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 16-20/2/2011

3.    Προήδρευσα της κεντρικής ομιλίας με θέμα ‘Understanding Internet Addiction and the new digital drug’ στα πλαίσια των εργασιών του 2ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου E-life 2011- Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου, Θεσσαλονίκη, 1-3/4/2011

4.    Προήδρευσα της θεματικής τράπεζας με θέμα ‘Ηλεκτρονικός εκφοβισμός-συγκριτικά δεδομένα Ευρώπης’ στα πλαίσια των εργασιών του 2ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου E-life 2011- Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου, Θεσσαλονίκη, 1-3/4/2011

5.    Προήδρευσα της κεντρικής ομιλίας με θέμα ‘Reflecting on the past; gazing into the future’ στα πλαίσια των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου "elife 2013 - πρόληψη και αντιμετώπιση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κίνδυνου", Αθήνα, 02/11/2013

6.    Συντονιστής της τράπεζας προφορικών ανακοινώσεων με θέμα ‘Προβληματικές διαδικτυακές συμπεριφορές – αίτια και λύσεις’ στα πλαίσια των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου "elife 2013 - πρόληψη και αντιμετώπιση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κίνδυνου" Αθήνα, 02/11/2013

7.    Προήδρευσα της θεματικής τράπεζας με θέμα ‘European Internet Reseach Project’ στα πλαίσια των εργασιών του 4ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘"elife 2015" Αθήνα, 07/11/2015

8.    Προήδρευσα της θεματικής τράπεζας με θέμα ‘Internet Addiction World’ στα πλαίσια των εργασιών του 4ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘"elife 2015" Αθήνα, 06/11/2015

9.    Συντόνισα τη παρουσίαση της θεματικής τράπεζας με θέμα ‘Κοινωνική δικτύωση, εθισμός και ψυχοπαθολογία’ στα πλαίσια των εργασιών του 5ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου ‘"elife 2016", Λίμνη Πλαστήρα, 23/6/2016

Γ. Επιμέλεια Ελληνικών επιστημονικών εκδόσεων 

1.    "Εθισμός στο διαδίκτυο και άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου"
Επιμέλεια έκδοσης:Σφακιανάκης Εμμανουήλ, Σιώμος Κωνσταντίνος, Φλώρος Γεώργιος. Εκδόσεις Λιβάνη. ISBN: 978-960-14-2501-6

2.    "Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου" Τόμος Πρακτικών 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο.
Επιμέλεια έκδοσης: Σιώμος Κωνσταντίνος, Φλώρος Γεώργιος.
ISBN: 978-960-99806-1-6

3.    "Έρευνα, Πρόληψη, Αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του Διαδικτύου" Τόμος Πρακτικών 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο.
Επιμέλεια έκδοσης: Σιώμος Κωνσταντίνος, Φλώρος Γεώργιος.
ISBN: 978-960-99806-0-9

 Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) της διεθνής περιοδικής έκδοσης
Frontiers in Psychiatry and Public Health
10.2015  Μετά από πρόσκληση του Associate Editor καθ. Yasser Khazaal, συμμετέχω στο Review Editorial Board του Public Mental Health, υποτομέα του Frontiers in Psychiatry and Public Health. 

 Κριτής δημοσίευσης σε διεθνή περιοδικά (Reviewer)
Μέλος της επιτροπής κρίσεων 26 διεθνών επιστημονικών περιοδικών (πλήρης λίστα στο  https://publons.com/author/244757/georgios-floros), με συνολικά 57 επιβεβαιωμένες κρίσεις άρθρων.

Διάκριση επιστημονικής εργασίας
Βραβείο συνεδρίου Brain and Behaviour 2005 για την παρουσίαση υπό μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης του θέματος: Body shape-self esteem: relationships with sex and body mass index (Tsiga E, Kandylis D, Iacovides A, Floros G, Kaprinis S, Kaprinis G.) 
 Είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας, τον ΑΜΚΑ, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ